Ngày 14 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Bảy
14
🌙 Tháng Tám
12
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm