Ngày 15 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Chín
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm