Ngày 15 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Sáu
15
🌙 Tháng Mười
15
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm