Ngày 15 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Bính Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm