Ngày 15 tháng 12 năm 1955

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm