Ngày 15 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Sáu
15
🌙 Tháng Giêng
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm