Ngày 15 tháng 2 năm 1943

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Giêng
11
Năm Quý Mùi
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm