Ngày 15 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Bảy
15
🌙 Tháng Ba
21
Năm Quý Dậu
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm