Ngày 15 tháng 4 năm 1935

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Ba
13
Năm Ất Hợi
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm