Ngày 15 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Tư
21
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm