Ngày 15 tháng 5 năm 1935

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Tư
13
Năm Ất Hợi
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm