Ngày 15 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Bảy
15
🌙 Tháng Tư
2
Năm Canh Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm