Ngày 15 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Ba
15
🌙 Tháng Năm
6
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm