Ngày 15 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Sáu
15
🌙 Tháng Tư
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm