Ngày 15 tháng 6 năm 1940

☀ Thứ Bảy
15
🌙 Tháng Năm
10
Năm Canh Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm