Ngày 15 tháng 6 năm 1989

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Năm
12
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm