Ngày 15 tháng 8 năm 1940

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Bảy
12
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm