Ngày 15 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Tám
8
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm