Ngày 16 tháng 1 năm 1928

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Chạp
24
Năm Đinh Mão
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm