Ngày 16 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Chạp
6
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm