Ngày 16 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Tám
27
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm