Ngày 16 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Chín
29
Năm Quý Dậu
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm