Ngày 16 tháng 11 năm 1963

☀ Thứ Bảy
16
🌙 Tháng Mười
1
Năm Quý Mão
Tiết Lập đông
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm