Ngày 16 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm