Ngày 16 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Canh Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm