Ngày 16 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Giêng
4
Năm Bính Dần
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm