Ngày 16 tháng 5 năm 1943

☀ Chủ Nhật
16
🌙 Tháng Tư
13
Năm Quý Mùi
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm