Ngày 16 tháng 6 năm 1963

☀ Chủ Nhật
16
🌙 Tháng Tư (nhuận)
25
Năm Quý Mão
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Đinh Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm