Ngày 16 tháng 6 năm 1992

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Năm
16
Năm Nhâm Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Bính Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm