Ngày 16 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Năm
26
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm