Ngày 16 tháng 7 năm 1958

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Năm
30
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm