Ngày 16 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Bảy
16
🌙 Tháng Sáu
23
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm