Ngày 16 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Bảy
9
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm