Ngày 16 tháng 8 năm 1955

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Ất Mùi
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm