Ngày 16 tháng 8 năm 2016

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Bảy
14
Năm Bính Thân
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm