Ngày 16 tháng 9 năm 1955

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Tám
1
Năm Ất Mùi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm