Ngày 16 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Bảy
29
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm