Ngày 16 tháng 9 năm 2024

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Tám
14
Năm Giáp Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm