Ngày 17 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Đinh Dậu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm