Ngày 17 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Tám
30
Năm Ất Sửu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm