Ngày 17 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Chín
5
Năm Mậu Thìn
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm