Ngày 17 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Mười
6
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm