Ngày 17 tháng 11 năm 1935

☀ Chủ Nhật
17
🌙 Tháng Mười
22
Năm Ất Hợi
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm