Ngày 17 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Mười
4
Năm Ất Mùi
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm