Ngày 17 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Chín
29
Năm Canh Tí
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm