Ngày 17 tháng 2 năm 1992

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Giêng
14
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Nhâm Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm