Ngày 17 tháng 2 năm 2000

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Giêng
13
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm