Ngày 17 tháng 4 năm 1992

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Ba
15
Năm Nhâm Thân
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Giáp Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm