Ngày 17 tháng 5 năm 1958

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Ba
29
Năm Mậu Tuất
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm