Ngày 17 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Năm
8
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm